ES Parama

Kuriame ateitį

                  Rūmuose už Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas baigtas įgyvendinti projektas Nr. VP3-3.4-ŪM-04-R-21-050 „VšĮ „Girstučio“ kultūros ir sporto centro, Kovo 11 – osios g. 26, Kaune kultūrinės dalies rekonstravimas“. Išorinių pastato sienų apšiltinimas ir nauja orinio šildymo sistema įgalina pagerinti energijos resursų panaudojimo efektyvumą. Renginių metu palaikomas reikiamos temperatūros ir sudėties oras. Tai suteikia galimybę stebėti renginius visus sanitarinius reikalavimus atitinkančioje aplinkoje. 

Europos sąjungos parama

Tre, 2015-04-29 18:49