Įstaigos finansinės ataskaitos

2022 m. ll ketv. finansinių ataskaitų rinkinys   (įkelta 2022-08-24 14:41:47)
2022 m. l ketv. finansinių ataskaitų rinkinys   (įkelta 2022-05-12 10:06:34)
2021 m. Finansinių ataskaitų rinkinys   (įkelta 2022-06-02 10:12:25)
2021 m. Aiškinamasis raštas   (įkelta 2022-06-02 10:18:23)
2021 m. lll ketv. Finansinių ataskaitų rinkinys   (įkelta 2022-04-22 09:21:02)
2021 m. ll ketv. Finansinių ataskaitų rinkinys   (įkelta 2022-04-22 09:18:17)
2021 m. I ketv. Finansinių ataskaitų rinkinys   (įkelta 2022-04-22 08:38:22)
2020 m. Finansinių ataskaitų rinkinys   (įkelta 2022-04-22 09:22:37)
2020 m. Aiškinamasis raštas   (įkelta 2022-04-22 09:47:48)
2020 m. III ketv. Finansinių ataskaitų rinkinys   (įkelta 2022-04-22 09:55:55)
2020 m. II ketv. Finansinių ataskaitų rinkinys   (įkelta 2022-04-22 10:00:30)
2020 m. I ketv. Finansinių ataskaitų rinkinys   (įkelta 2022-04-22 10:04:44)
2019 m. Finansinių ataskaitų rinkinys   (įkelta 2020-05-27 13:53:05)
2019 m. Aiškinamasis raštas   (įkelta 2020-05-29 10:01:13)
2018 m. Balansas   (įkelta 2019-05-27 09:13:48)
2018 m. Veiklos rezultatų ataskaita   (įkelta 2019-05-27 12:06:08)
2018 m. III ketvirčio balansas    (įkelta 2019-01-23 17:44:12)
2018 m. III ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita   (įkelta 2019-01-23 18:07:40)
Aiškinamasis raštas prie FA 2018 m. lll ketvirčio   (įkelta 2019-01-23 18:21:12)
2017 m. Balansas   (įkelta 2018-06-29 08:36:25)
2017 m. Veiklos rezultatų ataskaita   (įkelta 2018-06-29 08:47:12)
Aiškinamasis raštas prie FA 2017 m.    (įkelta 2018-06-29 09:00:08)
2017 m. II ketvirčio balansas    (įkelta 2017-09-08 14:00:24)
2017 m. II ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita   (įkelta 2017-09-08 13:55:51)
Aiškinamasis raštas prie FA 2017 m. II ketvirčio   (įkelta 2017-09-08 13:46:19)
2016 m. Veiklos rezultatų ataskaita   (įkelta 2017-04-26 09:01:16)
Aiškinamasis raštas prie FA 2016 m.    (įkelta 2017-04-26 08:48:25)
2016 m. Balansas   (įkelta 2017-04-26 09:07:59)
2016 m. II ketvirčio balansas   (įkelta 2016-09-28 08:59:26)
2016 m. II ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita   (įkelta 2016-09-28 09:01:15)
Aiškinamasis raštas prie FA 2016 m. II ketvirčio   (įkelta 2016-09-28 09:33:28)
2016 m. I ketvirčio balansas   (įkelta 2016-06-10 10:57:07)
2016 m. I ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita   (įkelta 2016-06-10 10:58:04)
Aiškinamasis raštas prie FA 2016 m. I ketvirčio   (įkelta 2016-06-10 10:59:21)
2015 m. Balansas   (įkelta 2016-06-10 10:26:17)
2015 m. Veiklos rezultatų ataskaita   (įkelta 2016-06-10 10:33:33)
Aiškinamasis raštas prie FA 2015 m.   (įkelta 2016-06-10 10:36:09)
2015 m. III ketvirčio balansas   (įkelta 2015-11-04 10:46:54)
2015 m. III ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita   (įkelta 2015-11-04 10:51:21)
Aiškinamasis raštas prie 2015 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio   (įkelta 2015-11-04 10:56:52)
2015 m. I ketvirčio balansas   (įkelta 2015-04-30 14:26:51)
2015 m. I ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita   (įkelta 2015-04-30 14:29:43)
Aiškinamasis raštas prie 2015 metų I-mo ketv. finansinių ataskaitų rinkinio   (įkelta 2015-04-29 18:32:24)
2019 m. I ketv. Finansinės būklės ataskaita   (įkelta 2020-03-04 08:44:02)
2019 m. I ketv. Veiklos rezultatų ataskaita   (įkelta 2020-03-04 08:45:20)
2019 m. II ketv. Finansinės būklės ataskaita   (įkelta 2020-03-04 08:51:25)
2019 m. II ketv. Veiklos rezultatų ataskaita   (įkelta 2020-03-04 08:52:43)
2019 m. III ketv. Finansinės būklės ataskaita   (įkelta 2020-03-04 18:01:51)
2019 m. III ketv. Veiklos rezultatų ataskaita   (įkelta 2020-03-04 18:03:11)
2019 m. Aiškinamasis raštas   (įkelta 2020-05-27 14:14:56)