Kasos tel.: 837 454480
Kasa dirba - II-VI 14-18 val. ir 2 val. prieš renginį.
Kasoje atsiskaitoma tik grynaisiais pinigais.

Personalas

Direktoriaus foto

Mindaugas Skvarnavičius

Pareigos:Direktorius

Tel.:(8 37) 456 490

El. paštas:direktorius@girstutis.lt

CV:Žiūrėti

 

Pareigos

Pareigų aprašymas

Vardas, Pavardė

Telefono nr.

Elektroninis paštas

Direktorius VšĮ „Girstučio“ kultūros ir sporto centro veiklos organizavimas, koordinavimas ir kontroliavimas, kultūros centro priežiūra, plėtra, kultūros centro įstatuose nurodytų tikslų ir funkcijų vykdymo užtikrinimas. Mindaugas Skvarnavičius 8-600-55255

direktorius@girstutis.lt

Vyr.buhalterė Organizuoja buhalterinę apskaitą, kontroliuoja, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami darbo, materialiniai ir finansiniai ištekliai. Laisvyda Jefimovė 8-618-42649

buhalterija@girstutis.lt

Viešųjų pirkimų apskaitininkė Organizuoja ir vykdo viešuosius pirkimus. Erika Stepankevičienė 837 456490 buhaltere@girstutis.lt
Referentė Kultūros centro dokumentacijos tvarkymas. Lina Džiaugienė 837 456490

rumai@girstutis.lt

Vyr.vadybininkė Vadovauja kultūros centro veiklai, kurios tikslas patenkinti vartotojų poreikius ir gauti pelną. Gintarė Aleksandravičienė 837 454480

vyr.vadybininkas@girstutis.lt

Vadybininkė Kontroliuoja sutarčių rengimą ir vykdymą, rūpinasi reklama, dalyvauja renginių organizaciniame darbe. Eglė Džiautė 837 454480 vadyba@girstutis.lt
Kasininkė Priima, išduoda ir saugo pinigines lėšas, vykdo jų apskaitą, tvarko kasos knygą. Angelė Stravinskienė 837 454480

kasa@girstutis.lt

Šviesos operatorius Vykdo renginio apšvietimo paruošiamuosius darbus, užtikrina einamojo renginio apšvietimą. Dmitrijus Bojarinas 8-682-53733

bojardi@gmail.com

Garso operatorius Vykdo renginio įgarsinimo paruošiamuosius darbus, užtikrina einamojo renginio įgarsinimą. Virginijus Ausmanas 8-615-83570

virginijusjonas@gmail.com

Vyr. inžinierius Atsako už įstaigos techninės – inžinierinės veiklos įgyvendinimą, darbų kokybę.    

 

Administratorė Organizuoja žiūrovų aptarnavimą renginių metu.    

 

Pagalbinis darbuotojas Atlieka pagalbinius darbus įstaigai priklausančiose patalpose.    

 

Valytoja Švaros ir tvarkos palaikymas administracinėse ir pagalbinėse patalpose.    

 

Kiemsargė Prižiūri ir tvarko priskirtą įstaigos teritoriją.    

 

Rūbininkė Renginių metu priima saugoti lankytojų rūbus ir užtikrina jų saugumą.