Veiklos sritys

BĮ Girstučio kultūros centro veiklos sritys:

1. 9000 Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla;

2. 900400 Meno įrengimų eksploatavimo veikla;

3. 932900 Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla.

Tre, 2015-04-29 09:08